Ondernemerschap

Het ontwikkelen en vermarkten van LE-Games, waaronder het ondernemerschapspel. LE-Game is een uniek spel waarmee de vaardigheden van het ondernemerschap en ondernemendheid waarneembaar is door het rollenspel. Tijdens de role-playing simulatie worden deelnemers getest, kunnen ze zich verbeteren en zijn ze na afloop bewust van hun eigen competenties. Het is een combinatie van een rollenspel  en een bedrijfssimulatie met lego, door aan- en verkoop ervan wordt de deelnemer gefocused op zijn gedrag en handelen en de gevolgen hiervan.

 © Zuidema Ondernemend Zakendoen, management, advies, sales & support
Meerweg 69 | 9752 JC | Haren | + 31 (6) 13045086

Copyright | Privacy | Disclaimer

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:205
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:205
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:27
Total Size of Session Data: 438,00 kb