Management support

Het ondersteunen in de bedrijfvoering door een breed geörienteerde ervaring en vaardigheden. Als generalist inspelen op de gevoelens en wensen van ondernemers door
 • het formuleren van misie, visie en doelstellingen. Dit geeft focus op het ondernemerschap.
 • het bepalen van een strategie om doelgroepen te definieren en te bereiken
 • het maken van concrete actieplannen of het opstellen van de gewenste strategie voor de verkoop en marketing om omzet, bedrijfskosten en resultaat te managen
 • het klanborden en sparren door meedenken en motiveren

Specialisaties:
 • missies, strategieën en doelstellingen formuleringen
 • opstellen ondernemingsplannen en begrotingen
 • Managementrapportages
 • krediet– en subsidieaanvragen
 • Implementatie softwaresystemen
 • Financiële en economische zaken
 • debiteuren– & crediteurenadministratie
 • personeels– & algemene zaken
 • activiteiten organiseren
 • promotionele brieven, mailing, nieuwsbrieven en persberichten
 • werven van werknemers en voeren van sollicitatiegesprekken
 • functionering-, beoordeling– en salarisgesprekken
 

 © Zuidema Ondernemend Zakendoen, management, advies, sales & support
Meerweg 69 | 9752 JC | Haren | + 31 (6) 13045086

Copyright | Privacy | Disclaimer

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:205
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:205
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:28
Total Size of Session Data: 438,00 kb