Diensten

Het ondernemerschap bevorderen door de praktische MKB ondernemer onbevooroordeeld te ondersteunen om zijn ambitie te ondersteunen. Samen daarvoor de nodige acties ontwikkelen om zijn doelstellingen te realiseren.

Ondernemers in het MKB, die proactief ondersteunt willen worden. Door praktische zaken met de ondernemer in actie te zetten, zodat een stap wordt gezet voor verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering en het realiseren van de ondernemersdromen. Ondernemers coachen en adviseren in ondernemingsvisie en strategie, dat leidt tot acties om te komen tot een efficiënter, effectiever en creatievere resultaten.

Het ondersteunen in de bedrijfsvoering door een breed georiënteerde ervaring en vaardigheden. Als generalist inspelen op de gevoelens en wensen van ondernemers door:
 • het formuleren van missie, visie en doelstellingen. Dit geeft focus op het ondernemerschap;
 • het bepalen van een strategie om doelgroepen te definiëren en te bereiken;
 • het maken van concrete actieplannen of het opstellen van de gewenste strategie voor de verkoop en marketing om omzet, bedrijfskosten en resultaat te managen;
 • het klankborden en sparren door meedenken en motiveren.
Specialisaties:
 • missies, strategieën en doelstellingen formuleringen
 • opstellen ondernemingsplannen en begrotingen
 • Managementrapportages
 • krediet– en subsidieaanvragen
 • Implementatie softwaresystemen
 • Financiële en economische zaken
 • debiteuren– & crediteurenadministratie
 • personeels– & algemene zaken
 • activiteiten organiseren
 • promotionele brieven, mailing, nieuwsbrieven en persberichten
 • werven van werknemers en voeren van sollicitatiegesprekken
 • functionering-, beoordeling– en salarisgesprekken

 © Zuidema Ondernemend Zakendoen, management, advies, sales & support
Meerweg 69 | 9752 JC | Haren | + 31 (6) 13045086

Copyright | Privacy | Disclaimer

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:205
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:205
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:20
Total Size of Session Data: 430,00 kb